Gemeentes en Het Kiemuur

“Ervaringsdeskundigen kunnen de kwaliteit van jouw zorgaanbod goed peilen. Ze vertegenwoordigen niet zichzelf, maar de doelgroep waarvan ze expertise in huis hebben. Daarmee vullen ze een kennishiaat op dat bij een aantal gemeenten nog aanwezig is.

Marieke Blanken

Bij de gemeente Tilburg was ik projectleider voor de ontwikkeling van een aanpak van personen met verward gedrag. In dat proces werkte ik ook met ervaringsdeskundigen. De kans dat zij zelf terugvallen is klein: ze zijn gevorderd in hun herstelproces en volgden een speciale opleiding om hun ervaringskennis gericht in te zetten. Hun brugfunctie naar de doelgroep is waardevol: ik heb gezien hoe zij mensen met psychische kwetsbaarheden binnen het project hielden door hun presentie.

Ervaringsdeskundigen kunnen aan een gemeente duidelijk maken hoe de kwaliteit van zorg ervoor staat en wat de doelgroep nodig heeft. Door hun positie versterken ervaringsdeskundigen de structuur van de sociale kaart. Hun kracht ligt op het gebied van preventief werken, normalisering en gericht perspectief kunnen bieden aan mensen, zodat die weer mee kunnen doen in samenleving. Want dat laatste wil iedereen, kwetsbaar of niet.

Met behulp van ervaringsdeskundigen vinden ze beter hun plek, wat de kans groter maakt dat ze minder lang – of zwaardere – zorg nodig hebben. Mijn advies: maak gebruik van de expertise en doelgroepkennis van ervaringsdeskundigen.”

Marieke Blanken, werkzaam bij bureau Queste

Meer weten klik hier

Top