Verwijzer over Het Kiemuur

“In mijn praktijk heb ik een aantal patiënten die vooral kwetsbaar zijn omdat ze in een kleine sociale omgeving zitten.
Ik verwijs patiënten door naar Het Kiemuur als ik denk dat hierdoor hun netwerk, en zo hun zelfredzaamheid, groter wordt. Bij een aantal van mijn patiënten werk ik samen met ervaringsdeskundigen.

Ze hebben geen goed vangnet en kunnen makkelijk terugvallen in de zwaardere zorg. In feite vallen zij dus tussen wal en schip. Via Het Kiemuur blijven patiënten ook ‘in beeld’: de ervaringsdeskundigen die Het Kiemuur begeleiden, herkennen hun kwetsbaarheden en kunnen indien nodig tijdig ingrijpen.

Bij een aantal van mijn patiënten werk ik samen met ervaringsdeskundigen. Zij hebben aan een half woord genoeg en zijn heel benaderbaar. Patiënten mogen bijvoorbeeld ook contact met hen zoeken buiten de ‘officiële’ afspraken om. Ervaringsdeskundigen werken altijd herstelgericht en zoeken naar kansen voor meer zelfredzaamheid en participatie. Ze kunnen goed in de gaten houden hoe het echt met iemand gaat.”

Gabry Verberne, praktijkondersteuner van huisartsen in de regio Brabant.

Meer informatie voor doorverwijzers over Het Kiemuur

Top