Gemeenten

Wijkinloop voor iedereen

Het Kiemuur is een laagdrempelige inloop in de wijk voor mensen met een kwetsbaarheid op psychisch, sociaal, maatschappelijk en/of fysiek vlak. Als algemene basisvoorziening is het een steunpunt dicht bij de burger, waar zelfredzaamheid, participatie en netwerkversterking worden gestimuleerd.

Ervaringsdeskundigen

De ervaringsdeskundigen die Het Kiemuur leiden, hebben zelf ervaring met lichamelijke of psychische klachten en/of verslaving. Zij volgden een opleiding om hun ervaringen in te kunnen zetten voor anderen. RIBW Brabant is hierbij kennishouder: deze zorgorganisatie valideert de expertise van de ervaringsdeskundigen en bewaken het kennisniveau

Zorgplicht voor kwetsbare burgers

Deelgenotencontact: dat is het succes achter Het Kiemuur. Ervaringsdeskundigen kunnen vanuit hun eigen ervaringen wijkbewoners op een gelijkwaardig en persoonlijk niveau benaderen. Zo bereiken zij (onzichtbare) kwetsbare burgers: mensen die vaak tussen wal en schip vallen, maar waar de gemeente wel een zorgplicht voor heeft.

Wijkambassadeurs

Daarom reikt de kracht van ervaringsdeskundigen verder dan alleen de wijkinloop van Het Kiemuur. Zij fungeren ook als wijkambassadeurs. Door hun positie en persoonlijke ervaringen hebben ervaringsdeskundigen een sterke preventieve signaleringsfunctie. Zij kijken en denken mee met de zorgprofessionals in de wijk.

Sparring partner voor gemeenten

Ervaringsdeskundigen hebben specifieke kennis in huis over de diverse doelgroepen met kwetsbaarheden. Regelmatig vragen gemeenten om hun advies over en ondersteuning bij de uitvoering van het zorgbeleid omtrent deze doelgroepen. Ervaringsdeskundigen kunnen de kwaliteit van het zorgaanbod van een gemeente goed peilen en aangeven waar de verbeterpunten zitten.

Ontdek wat Het Kiemuur en ervaringsdeskundigen voor uw gemeente kunnen doen!

Top