Over ons

Presentatie vrouw staand bij scherm met 4 luisteraars aan tafel.De medewerkers van Het Kiemuur zijn ervaringsdeskundigen: mensen met ervaring met kwetsbaarheid, die gevorderd zijn in hun herstel en een opleiding afrondden om hun opgedane ervaringskennis in te zetten voor anderen.

Ervaringsdeskundigheid is flink in opkomst in de hulpverlening, en met reden. Ervaringsdeskundigen bieden andere ondersteuning dan professionals vanuit de organisatie: ze brengen een extra dimensie mee omdat ze vanuit hun eigen ervaring kunnen spreken.

Zij kunnen vanuit hun eigen ervaringen anderen op een gelijkwaardig en persoonlijk niveau benaderen. Dat maakt Het Kiemuur tot een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die op zoek is naar contact, steun en/of advies.

Tegelijk treden zij op als sparring partner voor zorgverleners in de wijk: regelmatig worden ze ingeschakeld voor advies over bewoners met een kwetsbaarheid. Daarnaast hebben ze een adviserende en ondersteunende rol voor gemeenten omtrent (de uitvoering van) hun beleid voor deze doelgroep.

Ervaringsdeskundigen zijn bruggenbouwer naar en spreekbuis voor mensen met een kwetsbaarheid. Zo vormen zij een bruggenhoofd tussen deze doelgroep, de zorgverleners en gemeenten. Op deze manier past Het Kiemuur uitstekend als onderdeel in de transitie binnen het sociaal domein.

Maar het belangrijkste blijft: ervaringsdeskundigen geven herkenning, erkenning en hoop aan mensen die het moeilijk hebben. “Ik heb heftige ervaringen gehad. Daar kan ik nu iets positiefs mee doen voor anderen”, aldus een ervaringsdeskundig medewerker.

Vrijwilligers

Binnen het Kiemuur werken ook vrijwilligers. Dit zijn bezoekers die meer verantwoordelijkheden binnen de Kiemuren hebben gekregen omdat ze zich verder willen ontwikkelen.
Bijvoorbeeld doorgroeien naar betaald werk.
Zo helpen ze de ervaringsdeskundigen bij het: ontvangen van bezoekers, na afloop contact onderhouden met bezoekers, mede-organiseren van het thema van die week of ze treden op als co-trainer bij de herstelcursussen.
We bieden maatwerk aan een vrijwilliger passend bij de fasen van herstel en met bijbehorende verantwoordelijkheden of taken.

Top