Verwijzers

Over Het Kiemuur

Op vaste momenten in de week vindt Het Kiemuur plaats in het buurthuis of andere locatie. Deze inloop in de wijk is gratis toegankelijk voor alle kwetsbare bewoners, met én zonder ggz-achtergrond. Kenmerkend voor Het Kiemuur zijn steun, (h)erkenning en advies, en het laagdrempelige deelgenotencontact. Bezoekers kunnen er langdurend terecht, zonder wachtlijst of beschikking.

Voor wie?

Het Kiemuur is er voor iedereen, bijvoorbeeld mensen die:

  • moeite hebben met zelfredzaamheid en participatie
  • last hebben van eenzaamheid
  • psychische klachten ervaren, bijv. depressie, angsten
  • lijden onder armoede, schuldenproblematiek
  • chronische aandoeningen
  • etc.

Ervaringsdeskundigen

De ervaringsdeskundigen die Het Kiemuur leiden, hebben zelf ervaring met lichamelijke of psychische klachten en/of verslaving. Zij volgden een opleiding om hun ervaringskennis in te zetten voor anderen. Daarbij werken ze altijd herstelgericht, met aandacht voor zelfredzaamheid en versterking van het eigen netwerk.

Wijkambassadeurs

Ervaringsdeskundigen benaderen vanuit hun eigen ervaringen wijkbewoners op een gelijkwaardig en persoonlijk niveau. Daarom reikt hun kracht verder dan de wijkinloop van Het Kiemuur. Zij fungeren als wijkambassadeurs en zijn op allerlei manieren inzetbaar:
-kwartiermaken in de wijk
-rolmodel in destigmatisering
-beschikken over ervaringsdeskundige kennis van specifieke doelgroepen

Sparring partner voor zorgverleners

Door hun positie en persoonlijke ervaringen hebben ervaringsdeskundigen een sterke signaleringsfunctie in de wijk. Zij kijken en denken mee met zorgprofessionals die ondersteuning zoeken bij de begeleiding van patiënten met een kwetsbaarheid. Bovendien hebben zij een goed netwerk binnen de sociale kaart. Op deze manier vormen zij de ogen en oren van de wijk als het gaat over kwetsbare bewoners.

Top